Dodał:Zelwik   Data: 24-04-2015, 14:48  DOKUMENTY / EBooks
Jerzy Lileyko - Zamek Królewski w Warszawie

Jerzy Lileyko - Zamek Królewski w Warszawie

Jedna z wielu monografii poświęconych warszawskiemu Zamkowi. Jerzy Lileyko (1932 - 2009), był historykiem sztuki, wieloletnim profesorem KUL i Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Był też współtwórcą projektu urządzenia wnętrz Zamku po jego odbudowie. Oprócz wspomnianej tutaj monografii jest też autorem kilku innych książek poświęconych zabytkom i historii Warszawy.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 418    
  
Dodał:Zelwik   Data: 19-04-2015, 11:05  DOKUMENTY / EBooks
Otto - Teodor Sawicki - Album 6 dyspozycyjnej brygady AK

Otto - Teodor Sawicki - Album 6 dyspozycyjnej brygady AK

"Na powzięcie decyzji opracowania albumu, wpłynęły zasadniczo dwa elementy. Pierwszy - to trzykrotne, nieudane próby napisania monografii brygady, podjęte przez jej żołnierzy, a także ukazanie się szeregu opracowań i publikacji o charakterze pamiętnikarskim. Element drugi - biologiczny, odejście na zawsze z naszego grona, wielu świadków tamtych wydarzeń."Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 400    
  
Dodał:Zelwik   Data: 19-04-2015, 07:47  DOKUMENTY / EBooks
Roman Korab-Żebryk - Operacja wileńska AK

Roman Korab-Żebryk - Operacja wileńska AK

Książka o operacji "Ostra Brama", której celem było samodzielne wyzwolenie Wilna (w lipcu 1944 roku) spod okupacji niemieckiej przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu Armii Krajowej (w ramach "Akcji Burza").Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 411    
  
Dodał:Zelwik   Data: 19-04-2015, 06:31  DOKUMENTY / EBooks
Olgierd Christa - U Szczerbca i Łupaszki

Olgierd Christa - U Szczerbca i Łupaszki

Książka została ujęta w formę pamiętnika, w którym autor na kanwie swojego życia ukazuje losy i postawy Polaków wileńskich, którzy po utracie niepodległości nie godzili się na kolejne okupacje swej ziemi rodzinnej, a po ekspatriacji głównie na ziemie Polski północnej stawiali bierny - a gdy to było możliwe czynny - opór władzy komunistycznej, wspierając na Podlasiu, Pomorzu i Pojezierzu Mazurskim działania zbrojne 5 Wileńskiej Brygady AK majora Łupaszki.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 574    
  
Dodał:Zelwik   Data: 14-04-2015, 01:13  DOKUMENTY / EBooks
Michał Pszczółkowski - DAG Fabrik Bromberg. Z Dziejow bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945

Michał Pszczółkowski - DAG Fabrik Bromberg. Z Dziejow bydgoskiej fabryki materiałów wybuchowych 1939-1945

W latach II wojny światowej pod Bydgoszczą działała wielka fabryka zbrojeniowa, przeznaczona do zadań militarnych III Rzeszy. Był to tajny kombinat produkcji prochu i wypełniania amunicji, wzniesiony przez pracowników przymusowychWięcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 499    
  
Dodał:Zelwik   Data: 11-04-2015, 10:08  DOKUMENTY / EBooks
ELLE Decoration UK - May 2015

ELLE Decoration UK - May 2015

English | 268 pages | PDF | 159 MBWięcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 398    
  
Dodał:Zelwik   Data: 11-04-2015, 08:32  DOKUMENTY / EBooks
Franciszek Mamuszka - Budowle obronne Ziemi Gdańskiej

Franciszek Mamuszka - Budowle obronne Ziemi Gdańskiej

Najdawniejszymi śladami budownictwa obronnego na Ziemi Gdańskiej są pochodzące jeszcze sprzed naszej ery grodziska prasłowiańskiej kultury łużyckiej (Łęcze, Tolkmicko). Na zawartość albumiku składają się: krótkie opisy budowli obronnych miejscowości województwa gdańskiego, plany fortyfikacji, fotografie, wykaz
wczesnośredniowiecznych grodów obronnych, wykaz źródeł i podstawowej literatury.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 525    
  
Dodał:Zelwik   Data: 11-04-2015, 07:24  DOKUMENTY / EBooks
M. J. Szymańscy - Kwatery główne Hitlera oraz niemieckie stanowiska dowodzenia w Polsce

M. J. Szymańscy - Kwatery główne Hitlera oraz niemieckie stanowiska dowodzenia w Polsce

Książka ta przybliża genezę powstania i kształt systemu niemieckich kwater głównych oraz stanowisk dowodzenia wzniesionych podczas II wojny światowej w Polsce ( Wolfschanze, Breitenheide, Robinson, Hochwald, Wendula, Anlage Mitte, Anlage Sud, Riese), na tle innych tego typu, niemieckich przedsięwzięć w Europie. Książka ta zawiera szczegółowy przegląd niemieckich kwater dowodzenia na terenie Europy, liczne fotografie, mapy, plany.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 401    
  
Dodał:Zelwik   Data: 28-03-2015, 12:57  DOKUMENTY / EBooks
H.Corda - Bitwa pod Verdun

H.Corda - Bitwa pod Verdun

21 lutego Niemiecka 5 Armia zaatakowała twierdzę francuską Verdun, poprzedzając atak bardzo silnym ostrzałem artyleryjskim (ponad 20 godzin). Niemcy chcieli, aby bitwa była możliwie długa i zadała Francuzom możliwie wysokie straty. Uznali, że masowe przełamanie frontu nie ma szans powodzenia. Falkenhayn przyznawał, że może nie być w stanie zdobyć miasta, ale chciał wykrwawić obrońców. Atak poprowadził książę koronny Wilhelm, który miał do dyspozycji ponad milion żołnierzy. Przeciwko tej masie stanęła 200 tys. armia francuska.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 427    
  
Dodał:Zelwik   Data: 28-03-2015, 12:24  DOKUMENTY / EBooks
A.Kędryna, R.Jurga - Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933-1944

A.Kędryna, R.Jurga - Wyposażenie socjalne obiektów fortyfikacji niemieckiej 1933-1944

Celem tej książki jest próba przedstawienia elementów wyposażenia socjalnego niemieckiego obiektu militarnego z okresu II wojny światowej oraz próba zwrócenia uwagi na istotną sprawę, jaką jest człowiek w fortyfikacjiWięcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 371