Wprost 13/2019

Wprost 13/2019

Format: PDF
Rozmiar: 101 MB
Ilość stron: 116
Jakość: Dobra
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak
Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 13    
  
Auto Świat 13/2019

Auto Świat 13/2019

Format: PDF
Rozmiar: 101 MB
Ilość stron: 52
Jakość: HQ
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak
Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 15    
  
Newsweek 13/2019

Newsweek 13/2019

Format: PDF
Rozmiar: 101 MB
Ilość stron: 108
Jakość: HQ
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak

Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 13    
  
Do Rzeczy 13/2019

Do Rzeczy 13/2019

Format: PDF
Rozmiar: 104 MB
Ilość stron: 100
Jakość: Dobra
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak
Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 10    
  
Ryan Cornelius - O Jeden Most za Daleko. 1979 / Audiobook PL

Ryan Cornelius - O Jeden Most za Daleko.  1979 / Audiobook PL

Opis

O jeden most za daleko to historia "Market-Garden", jednej z najdrama­tycz­niej­szych operacji II woj­ny światowej, bitwy, która miała doprowadzić do zwycięstwa aliantów już w 1944 ro­ku, a przyniosła im tylko straty - niemal dwukrotnie więcej ofiar niż lą­do­­wa­nie w Normandii. Autor żywym piórem korespon­denta wo­jen­nego i z pie­czo­ło­wi­­tością historyka relacjonuje przebieg największej połą­czo­nej ope­racji wojsk powie­trz­­­no­desantowych i pancernych tej wojny, pisze o nie­kom­pe­ten­cji i arogancji najwyż­szych dowódców, zawziętości i przed­siębiorczości żoł­nie­­rzy, poś­wię­ceniu i za­gubie­niu cywili, ożywia zdarzenia o wy­miarze heroicznym, ale i ko­micz­nym. Polskie­go czy­tel­­nika na pewno zainteresują losy walczących pod Arnhem żołnierzy 1. Samo­dziel­nej Bry­­ga­dy Spadochronowej gen. Sosabowskiego, a także to... że nie tylko Pola­cy są dum­­ni ze swoich "wspaniałych klęsk".Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 2    
  
Ryan Cornelius - Najdłuższy Dzień. 1990 / Audiobook PL

Ryan Cornelius - Najdłuższy Dzień.  1990 / Audiobook PL

Opis

Lądowanie w Normandii 6 czerwca 1944 roku było największą i najbardziej zło­żoną operacją desantową w dziejach, wymagającą katorżniczej pracy planistów, prze­nikli­wości meteorologów, geniuszu konstruktorów, nadzwyczajnej przebiegłości wy­wia­­du i kontr­­wy­wia­du, a w końcu poświęcenia i przedsiębiorczości żoł­nierzy.
Cornelius Ryan powiedział kiedyś, że nie widzi powodu, aby książka historyczna miała być nudna. O tej w żadnym razie nie można tego powiedzieć. Ryan opisuje D-Day tak plastycznie, że czytelnik niekiedy odnosi wrażenie, iż znalazł się w centrum wydarzeń: na spadochronie pod nocnym niebem, na chybotliwej barce desantowej, pod niemieckim ogniem na normandzkiej plaży... Ta licząca niemal pół wieku relacja długo jeszcze będzie niedościgłym wzorem dla korespondentów wojennych i his­to­ryków wojsko­wo­ś­ci, którzy usiłują opisać wielkie zmagania zbrojne, nie tracąc z pola widzenia czło­wieka.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 4    
  
Ryan Cornelius - Ostatnia Bitwa 2013 / Audiobook PL

Ryan Cornelius - Ostatnia Bitwa 2013 / Audiobook PL

Opis

Bitwa o Berlin rozpoczęła się punkt czwarta rano w poniedziałek 16 kwietnia 1945 roku W tej właśnie chwili niecałe trzydzieści osiem mil od stolicy Niemiec na nocnym niebie nad wezbraną Odrą rozbłysły czerwone rakiety, wywołując jak za ściągnięciem spustu za­pie­rającąWięcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 4    
  
Nowa Technika Wojskowa 03/2019

Nowa Technika Wojskowa 03/2019

Format: PDF
Rozmiar: 27 MB
Ilość stron: 100
Jakość: Bardzo Dobra
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak
Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 9    
  
Hot English #200 :: January 2019

Hot English #200 :: January 2019
HEP | English | True PDF, 51 pages | 10.52 MB

Are you learning English? Or are you an English teacher? Either way… if you're looking for a fun and interesting English magazine for learning or teaching English then you've come to the right place. Hot English magazine is a leading English resource. Its fun and colourful approach to teaching real English as it's spoken by native speakers is popular around the world. Loved by both students and teachers, there's something for everyone and all levels in Hot English magazine.Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 19    
  
Wojsko i Technika 03/2019

Wojsko i Technika 03/2019

Format: PDF
Rozmiar: 22 MB
Ilość stron: 84
Jakość: Bardzo Dobra
Wersja Językowa: Polska
Rodzaj Kompresji: Zip
Dane naprawcze: Brak
Hasło: Brak

[hide][/hide]Więcej / Pobierz   Komentarze: 0   Wyświetleń: 6